ماگ میکروبیولوژی طرح Bacteria, The Only Culture Some People Have

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ میکروبیولوژی طرح Bacteria, The Only Culture Some People Haveجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیمابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350..

ماگ ژنتیک طرح PCR Princess

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ ژنتیک طرح PCR Princessجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیترنوع بسته بندی: جعبه مقوایین..

ماگ علمی طرح Forget Princess I Want to be a Scientist -1

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ علمی طرح Forget Princess I Want to be a Scientist -1جنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم (تا یک سانتی متری دسته ماگ)ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9..

ماگ علمی طرح Science Not Silence -1

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ علمی طرح Science Not Silence -1 جنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیترنوع بسته بندی: جع..

ماگ علمی طرح I Love Science

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ علمی طرح I Love Scienceجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیتررنگ: سفید نوع بسته بندی: ج..

ماگ زیست شناسی طرح میکروارگانیسم

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ زیست شناسی طرح میکروارگانیسمجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیترنوع بسته بندی: جعبه م..

ماگ میکروبیولوژی طرح Make Penicillin

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ میکروبیولوژی طرح Make Penicillinجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیمابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیترنوع بسته بندی: جعب..

ماگ علمی طرح Science Elements

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ علمی طرح Science Elementsجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیتررنگ: سفید نوع بسته بندی:..

ماگ علمی طرح Science is Everywhere

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ علمی طرح Science is Everywhere جنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لیتررنگ: سفید نوع بسته..

ماگ زیست شناسی طرح کاریوتایپ زنان

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ زیست شناسی طرح کاریوتایپ زنانجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم (یک طرح در دو طرف ماگ)ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی لی..

ماگ ایمونولوژی طرح You Must Be an Antigen Because I Sure Want to Bind To You

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ ایمونولوژی طرح You Must Be an Antigen Because I Sure Want to Bind To You جنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سان..

ماگ زیست شناسی طرح کاریوتایپ مَردان

49,000 تومان

مشخصات محصولنام محصول: ماگ زیست شناسی طرح کاریوتایپ مَردانجنس ماگ: سرامیک (درجه یک)نوع چاپ: مستقیم (یک طرح در دو طرف ماگ)ابعاد:  قطر: 8 سانتی متر  - ارتفاع:  9.5 سانتی مترحجم: 350 میلی ..

نمایش 1 تا 12 از 72 (6 صفحه)